ortopedzi

lek. med. Krystyna Cyran
specjalista ortopeda-traumatolog
  • badanie ortopedyczne dzieci i dorosłych
  • diagnozowanie i leczenie wad postawy
  • kosultacje specjalistyczne w schorzeniach narządu ruchu
poniedziałek, środa 15.00 - 16.30

Rzeszów, ul. Szopena 25A
tel. 608-673-708
(między 15.00 - 17.00)

INFOM - autor: Zbigniew Galiński. Foto: Zbych Malinowski, Internet